Nieuwe financiële ondersteuning door stichting levensplan 

- Maandelijkse ondersteuning voor de website en blog Ella Ster

- Aanschrijven Kamerleden inzake tekortschieten kinderverwaarlozing 

- Leer werk projecten gehandicapten 

- Spirituele hulp

- Persoonlijk contact tegen eenzaamheid

Gerealiseerd

-Bouwkosten betaald voor huisvesting

3e wereld project

-Stichting hulphond donatie 

rechtstreeks aan hulpbehoevende

-Leer werk project gehandicapten

- Koffie voor inwoners getroffen gebieden Oekraïne

- Structureel  wij aan de Lourdes grot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doneren helpt het lot dragen

Aan de voordeur of op straat de kennismaking met onze actie en nu op de website van Stichting Levensplan

De actie is een verkoop of collecte  actie u deponeert een vrijwillig bedrag in de groene depo bus 

Dit is een collectebus en komt u waarschijnlijk bekend voor

Wij geven altijd een visitekaartje af bij het ontvangen van geld 

Soms ook een gadget zoals inkleurboeken voor volwassenen

pennen iets leuks voor kinderen etc

 

Het belangrijkste  u maakt leer werkprojecten mogelijk door geld te geven of te pinnen

Tevens kan u ook via het IBAN nummer op de home pagina geld overmaken

Alle inkomsten en uitgaven worden door een erkende accountant geregistreerd

Onze stichting is geregistreerd en de akte is bij een notaris gedeponeerd 

 

Wij werken niet met automatische incasso of terug kerende kosten voor donaties

Net als geld in een collectebus zonder verdere herhalingen en verplichtingen maar uw geld werkt

 

Momenteel willen wij ondersteuning geven aan mensen die door corona niet in de sociale werkvoorziening

kunnen werken.

Door uw gift kunnen wij deze mensen straks ondersteunen en begeleiden om weer aan de slag te gaan

En kunnen ze dat niet dan geven wij thuis ondersteuning

Tijdens corona maken mensen met een hersenbeschadiging computers bij klanten thuis of helpen 

software problemen uit de wereld en installeren software

Het mooie is dat er voor mensen met een hersenbeschadigingbgeen kantoorruimte nodig is

of werkplaats 

Alle werkzaamheden vinden bij de klant thuis plaats

Om dit project te bekostigen is uw donatie van harte welkom